Finspor İnsan Kaynakları Politikası

"Modern çözüm yaklaşımları" sunarak, sektöründe lider konumda olmayı hedefleyen şirketimizin, stratejiler doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak farklı organizasyonlara sahip olması için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirerek ortak bir Şirket Kültürü oluşturmak ve bunu tüm çalışanların içselleştirmesini sağlayabilmektir.

Bu politika paralelinde;

  • Mesleki ve kişisel yetkinlikleri sürekli güncel tutarak, eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek.
  • Etkin ölçüm / değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
  • Objektif ve anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemek ve maddi, manevi takdir, tanıma yöntemlerini hayata geçirmek,
  • Çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmak.
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
  • İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışını oluşturmaktan ve etik değerleri uygulamak.

 

Neden Finspor?
1974 yılında kurulan Finspor, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmiş; tamamladığı işler ile ülkemizin büyük dış ticaret şirketleri arasındaki yerini almıştır. Aynı süreçte Finspor, kurumsallaşma sürecini titizlikle gözetmiş ve uygulamış; başarı grafiğini sürekli yükselterek bir sürdürülebilir büyüme örneği oluşturmuştur.

Finspor günümüzde;

- Şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışına sahip,
- Sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinen,
- Alanında yeni teknoloji ve yöntemler geliştiren,
- Yatırımcı yönü ile ülkemiz insanına yeni iş olanakları yaratan,
- Takım çalışması prensibi ile hareket eden uzman kadroları ile yüksek kalite ve verimlilikle zamanında iş yapan bir firmasıdır.