Finspor'da eğitim ve kariyer olanakları

Sürekli gelişmeyi ve çalışan motivasyonunu sağlamak, insan kaynaklarımızın bilgi ve yetkinliklerini yüksek seviyede tutabilmek, çalışanlara ihtiyaç ve istenen gelişim amaçlarına uygun olarak kurum içi ve dışı eğitimler organize edilmektedir. Eğitim ihtiyaçları, performans yönetim sistemimize entegre bir şekilde analiz edilir ve günün koşullarına uygun olarak belirlenir.

Finspor çalışanlarına sunduğu eğitim çalışmalarıyla,

  • Yeni elemanların işe uyumlarının en kısa sürede sağlanmasını,
  • İşlerin daha iyi yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,
  • Çalışan sorumluluğunu arttırarak yöneticilik ve liderlik tarzlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Bilgisi ve deneyimi ile teknoloji kullanımını birleştirebilen, kendini sürekli geliştirerek fark ve katma değer yaratan çalışanlarımıza en üst düzey yönetici pozisyonları dahil tüm kariyer olanakları ve yolları açıktır.

Finspor'da staj olanakları ve gerekli koşullar

Finspor ofis ve teknik servis yaz aylarında üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise ticaret ve meslek lisesi öğrencilerine staj olanakları sunmaktadır.

  • Staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması koşulu aranır.
  • Yaz dönemi (üniversite) staj başvuruları 1-30 Nisan tarihleri arasında, kış dönemi (meslek ve ticaret liseleri) staj başvuruları 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında hafta içi mesai saatlerinde bizzat şirket merkezi İnsan Kaynakları Departmanı'nda gerekli formlar doldurularak yapılır.
  • Yaz stajları 1 ay, kış dönemi stajları ise okul dönemi olarak belirlenmiştir.
  • Staj yapan öğrenciler öğle yemeği imkanından faydalandırılır.
  • Staj başvuruları, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve başvuru dönemlerinin bitiminden sonra en geç iki hafta içerisinde cevaplanır.